Wszystkie fotometry Exaqua bez względu na model (PRO3 czy PRO6) lub produkt, którego część składową stanowią są dostarczane w pakiecie z Exaqua Z-methods pack.

Z-methods pack zawiera 3 licencje:

Nie dotyczy to fotometrów Exaqua kupowanych osobno bez walizki transportowej i podstawowych akcesoriów.