Aby wprowadzić klucz licencyjny należy wejść w MENU GŁÓWNE → Ustawienia → licencje, a następnie wcisnąć klawisz kontekstowy NEW. Po wejściu do trybu edycji wprowadzić kod licencyjny za pomocą klawiatury (klawisze od 1 do 9, litery od A do F). Wpisany kod należy zatwierdzić klawiszem ENTER. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat ‘Odblokowywanie’, a następnie ‘Dodano licencje’.  Od tego momentu licencja jest aktywowana i można wykonywać pomiary będące w zakresie tej licencji.

Jak wprowadzić nową licencję?

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania kluczy licencyjnych,
zob. Instrukcja obsługi, rozdz. 12.6 Licencje.

Link do instrukcji

Jak szybko wykonać pierwszy pomiar?

Przewodnik dla początkującego użytkownika Exaqua.

Pierwsze kroki